Prima pagină

  P.F.A. STAVRE Valentin, execută lucrări de cadastru şi topografie, pentru imobile situate pe raza municipiului Bucureşti şi judeţul Ilfov.

Tipuri de lucrări executate:

  • Lucrări de cadastru şi intabulare pentru înscrierea corpurilor de proprietate în Cartea Funciară ( apartamente, vile, spaţii comerciale, terenuri aflate în intravilan sau extravilan );
  • Actualizări / Rectificări documentaţii cadastru, modificarea limitei de proprietate, suprafeţei imobilului, număr poştal, înscriere constructie în cartea funciară;
  • Lucrări tehnice pentru parcelări, dezmembrări, comasări şi alipiri de terenuri intravilane / extravilane;
  • Ridicări topografice ( pe suport analogic sau digital ) pentru realizarea diferitelor investiţii în toate fazele întocmirii documentaţiilor ( C.U.,P.U.Z.,P.U.D.,P.A.D.,P.A.C. );
  • Lucrări de topografie inginerească: asistenţă topografică în şantiere, trasări limite de proprietate, trasări axe construcţii civile şi industriale.

Vă stăm la dispoziţie pentru realizarea lucrării dumneavoastră din domeniul topografiei şi al cadastrului cu servicii de calitate bazate pe competenţă şi experienţa profesională acumulată.

Daca aveţi nevoie de o sursă de informare despre cadastru, intabulare, cartea funciară, întocmirea de documentaţii cadastrale, consiliere sau alte lucrări de specialitate sperăm să găsiţi pe siteul nostru ceea ce aveţi nevoie.

Lucrările topografice sunt executate în conformitate cu legislaţia în vigoare şi respectând normele emise de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Efectuăm măsurători în Bucureşti şi Ilfov, dar pentru lucrări de anvergură ne deplasăm oriunde pe teritoriul Romaniei.