Întrebări frecvente

Când avem nevoie de cadastru şi intabulare?
Cadastrul şi intabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci când vrem să înstrăinăm imobilul ( vânzăre-cumpărare, donaţie, schimb, etc ), în  momentul în care se doreşte ipotecarea imobilului ( atunci când vrem să facem un credit ipotecar şi să garantăm cu imobilul), căt şi pentru situaţia în care se doreşte o garanţie sigură asupra dreptului de proprietate a imobilului.
Costurile necesare întocmirii cadastrului şi întabulării sunt impărţite în două: onorariul perceput de firma care întocmeşte documentaţia cadastrală şi taxa percepută de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Ce documente se vor preda beneficiarului la încheierea lucrării de cadastru?
În cazul apartamentelor:
– Încheierea de intabulare în Cartea Funciară;
– Extrasul de Carte Funciară pentru informare;
– Releveu apartament.
În cazul terenurilor:
– Încheierea de intabulare in Cartea Funciară;
– Extrasul de Carte Funciară pentru informare;
– Plan de amplasament şi delimitare a imobilului;
– Relevee ( în cazul terenurilor cu construcţii sau a intabulării construcţiilor noi).

 Ce este cadastrul, ce este intabularea?
Cadastrul realizează identificarea, măsurarea, descrierea şi înregistrarea imobilelor ( apartamente, terenuri, case ) în documentele cadastrale  şi  reprezentarea acestora pe hărti şi planuri cadastrale.
Cartea funciară cuprinde descrierea imobilelor şi înscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la  raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Pe scurt, înscrierea în Cartea Funciară (intabularea) unui imobil, are aceeaşi functie ca şi cartea de  identitate pentru o persoană.
În prezent, cadastrul şi intabularea nu se pot face separat. Documentatiile cadastrale se înscriu automat in Cartea Funciară.

Este posibil ca Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară să respingă cererea de intabulare?
Da, în următoarele situaţii:
– dacă din diverse motive proprietarul n-a ştiut ca există deja cadastru pentru proprietatea sa şi se depune cerere de atribuire număr cadastral şi intabulare în Cartea Funciară;
– dacă registratorul constată că actele depuse in justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, nu intrunesc conditiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată ( pe scurt: acte greşite, incomplete sau care nu fac dovada proprietăţii imobilului);
– în cazul terenurilor cu sau fară construcţii, dacă există suprapuneri cu vecinii în baza de date a Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.

Paşii necesari efectuării cadastrului şi  intabularii. Ce faceti Dvs, ce facem noi?
Dvs. vă ocupaţi de obţinerea actelor necesare pentru cadastru şi intabulare, care pot fi obţinute numai de către proprietar sau imputerniciţii notariali ai acestuia, iar noi ne ocupăm de restul:
– în momentul in care aveţi toate actele necesare pentru cadastru si intabulare, se stabileste o intalnire, se efectueaza măsurătorile necesare, se completeaza cererile tip pentru cadastru şi intabulare. Percepem avans jumătate din onorariu + taxa OCPI, chitanţa pentru taxa OCPI urmand a fi predată ulterior proprietarului;
– întocmim o documentaţie care va conţine o parte tehnică ( schiţe, planuri, calcule, memoriu tehnic, etc ) şi o parte juridică  (actele de proprietate, certificatul fiscal, declaraţii notariale, etc);
– depunem documentaţia la Oficiul de Cadastru, imobilul primeşte numar cadastral ( în urma unei verificări tehnice efectuate de un inspector cadastru de specialitate ) şi apoi documentaţia este transmisă la Biroul de Carte Funciară, unde imobilul este înscris în Cartea Funciară ( în urma unei verificări juridice efectuate de un registrator de Carte Funciară ). După intabularea în Cartea Funciară, dosarul este transmis înapoi la Oficiul de Cadastru;
– ridicăm documentatia cadastrală avizată de la Oficiul de Cadastru şi o predăm proprietarului la sediul biroului nostru.
Actele de proprietate în copii legalizate, care au stat la baza dosarului cadastral, nu se restituie proprietarului, ele se arhivează la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, constituind dovada intabulării.

Pot aparea costuri suplimentare atunci când facem cadastru si intabulare?
Da, în urmatoarele situaţii:
– atunci când deţinem imobilul în baza unui Certificat de mostenire sau a unei Sentinţe civile emise dupa data de 16.04.2009, pe langă cei 120 RON ( taxa  in regim normal ), Oficiul de Cadastru percepe o taxa suplimentara de 0,15% din valoarea apartamentului (regim normal) sau 600 RON + 0,75% ( urgentă );
– atunci când în fostele Registre de Transcripţiuni şi inscripţiuni avem înscrisă o sarcină ( ipotecă, sultă, uzufruct viager, etc ) asupra imobilului, Oficiul de Cadastru percepe o taxă suplimentară de 60 RON ( regim normal ) sau 300 RON ( urgenţă ) pentru radierea ipotecii;
– atunci când imobilul este deţinut în baza Legii 112 / 1995 şi când pentru întreg imobilul nu există ridicare topografică pentru teren şi/sau nu există Carte Funciară Colectivă deschisă.

Termenul de avizare cadastru se poate prelungi?
Da, în următoarele situaţii:
– în urma unei note de completare din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară, după completarea respectivă, termenul de soluţionare a dosarului cadastral se va decala / recalcula;
– fără un motiv anume, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliara poate întarzia solutionarea dosarelor cadastrale. Garantăm termenul de executie pentru măsurători şi termenul de depunere a dosarului la OCPI. NU garantăm termenul de avizare. Termenele de avizare sunt garantate de către OCPI.