Legislatie

ORDINE ALE DIRECTORULUI ANCPI   

 

 1. Ordinul nr. 700/2014 actualizat al Directorului General al ANCPI privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară.
 2. Ordinul ANCPI nr.1340/2015 privind modificarea şi completarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, aprobat prin Ordinul directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 700/2014.
 3. Ordinul nr. 107/2010 Ordin al directorului general al ANCPI nr.107 din 29.03.2010 pentru aprobarea Regulamentului privind autorizarea sau recunoaşterea autorizării persoanelor fizice sau juridice romane, ale unui alt stat membru al Uniunii Europene sau ale unui stat care aparţine Spaţiului Economic European în vederea realizării şi verificării lucrărilor de specialitate în domeniul cadastrului, al geodeziei şi al cartografiei pe teritoriul Romaniei.
 4. Ordinul 133/2009  al Directorului General al ANCPI pentru modificarea si completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006.
 5. Ordinul nr. 134/2009 Directorului General al ANCPI pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 634/2006.
 6. Ordinul nr. 294/2007 Directorului General al ANCPI privind modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul DG al ANCPI nr. 633/2006.

LEGISLAŢIE 

 • Decret-Lege Nr. 115/27 04.1938 pentru unificarea dispoziţiilor privitoare la cărţile funciare.
 • Lege nr. 7/1996 Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare.
 • Legea nr. 14/2009 Lege pentru ratificarea Acordului de împrumut ( Proiect privind completarea sprijinului financiar acordat de UE pentru restructurarea agriculturii ) dintre România şi BIRD, semnat la Bucureşti la 28.12.2007.
 • Legea nr. 18/1991 Legea fondului funciar.
 • Legea nr. 114/1996 Legea locuinţei.
 • Legea nr. 190/2010 Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România.
 • Legea nr. 217/2007 pentru stabilirea criteriilor de bază a taxelor şi tarifelor aferente elaborării, analizei şi verificării documentaţiilor cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a terenurilor agricole.
 • Lege nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente – Titlul XII.