Actualizări / Rectificări

Documentaţiile de actualizare a numerelor cadastrale sunt intocmite in situaţia in care datele tehnice aferente imobilului respectiv suferă modificări.

Cele mai uzuale documentatiile de actualizare a numerelor cadastrale sunt:

  • Înscriere construcţie nouă;
  • Schimbare categorie de folosinţă;
  • Modificare limite de proprietate;
  • Modificare suprafaţă;
  • Radiere construcţie
  • Număr poştal;
  • Aviz tehnic; 
  • Actualizare date tehnice ( număr poştal ).