Apartamente şi garsoniere

Documente necesare:  

  • Copii legalizate acte de proprietate: contract vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă civilă, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, contract de construire, act de donaţie, contract de schimb sau orice alt act prin care a fost dobandit dreptul de proprietate.
  • Certificat fiscal în original emis de Directia Taxe şi Impozite locale valabil luna în curs, cu menţiunea pentru „cadastru şi intabulare”.
  • Copie xerox schiţă apartament ( dacă există )
  • Copie Xerox CI/BI/CUI ( dupa caz ) proprietar (i)
  • Cereri tip – vor fi puse la dispoziţie de noi şi se vor completa şi semna de către proprietar ( cerere de recepţie, declaraţie – le puteţi vizualiza aici ).

NOTĂ:
Dacă apartamentul a fost dobândit de la I.C.V.L, I.C.R.A.L. FOISOR sau alte societăţi similare sunt necesare şi copie legalizată a procesului verbal de predare-primire a locuinţei, copie legalizată a contractului de împrumut ( dacă este cazul ) şi copie legalizată dovada   ( chitanţa ) de achitare integrală.
În cazul în care actele de proprietate nu au fost transcrise în registrul de transcripţiuni şi inscripţiuni, va fi necesar o declaraţie notarială în acest sens.
Termen de execuţie documentaţie cadastrală: 2-3 zile lucrătoare.
Termen de avizare documentaţie cadastrală: 18 zile lucrătoare în regim normal sau 7 zile lucrătoare în regim de urgenţă.
Cuantum taxe: 120 RON regim normal sau 600 RON regim de urgenţă.

ATENȚIE:
În cazul în care există ca act un certificat de moştenitor, sentinţă civilă sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă emise după data de 16 aprilie 2009 la taxa de mai sus se va adaugă 0.15%*valoarea masei succesorale ( bunului dobăndit ).

Inapoi

Incheiere_ocpi_2