Dezmembrări / Parcelări

Documente necesare:

  • Copie xerox acte de proprietate: contract vânzare-cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă civilă, hotărâre judecătorească, titlu de proprietate, ordinul prefectului, proces-verbal de punere în posesie sau orice alt act prin care a fost dobândit dreptul de proprietate.
  • Copie legalizată Certificat de urbanism pentru dezmembrare şi operaţiuni notariale de dezmembrare în cazul în care terenul se dezmembrează în mai mult de două loturi.
  • Extras de carte funciară pentru informare original, dar nu mai vechi de o lună.
  • Copie xerox documentaţie de cadastru existentă.
  • Copie xerox încheiere de intabulare.
  • Copie Xerox CI/BI/CUI ( dupa caz ) proprietar(i).
  • Cereri tip – vor fi puse la dispoziţie de noi şi se vor completa şi semna de catre proprietar.

 Termen de execuţie documentaţie 2-3 zile lucratoare. Termen de avizare documentaţie 9 zile lucrătoare în regim normal sau 3 zile lucrătoare în regim de urgenţă Cuantum taxe: 60 RON*nr. de loturi regim normal sau (60 RON*nr. de loturi)*5 regim de urgenţă.

 IMPORTANT:

După avizarea documentaţiei de dezmembrare şi obţinerea numerelor cadastrale pentru fiecare lot proprietarul trebuie să se prezinte la notariat pentru întocmirea actului de dezmembrare şi intabularea dezmembrării.

Inapoi

lotizare