Terenuri

Documente necesare:

  • Copii legalizate acte de proprietate: contract vânzare – cumpărare, certificat de moştenitor, sentinţă civilă, hotărâre judecatorească, titlu de proprietate, ordinul prefectului, proces-verbal de punere în posesie sau orice alt act prin care a fost dobandit dreptul de proprietate.
  • Copie legalizată Autorizatie de construire sau Certificat de edificare pentru construcţiii în cazul în care pe teren există construcţii pentru care s-au emis autorizaţie de construire sau certificat de edificare de către Primărie.
  • Certificat fiscal în original emis de Direcţia Taxe şi Impozite locale valabil luna în curs, cu menţiunea pentru „cadastru si intabulare”.
  • Copie Xerox CI/BI/CUI ( după caz ) proprietar(i).
  • Cereri tip – vor fi puse la dispoziţie de noi şi se vor completa şi semna de către proprietar ( cerere de inscriere, declaraţie – le puteţi vizualiza aici ).

NOTA:
În cazul în care actele de proprietate nu au fost transcrise în registrul de transcripţiuni si inscripţiuni, va trebui o declaraţie notarială în acest sens.Termen de execuţie documentaţie 2-3 zile lucrătoare. Termen de avizare documentaţie 15zile lucrătoare în regim normal sau 7 zile lucrătoare în regim de  urgenţă. Cuantum taxe: 120  RON regim normal sau 600 RON regim de urgenţă.

ATENTIE:
În cazul în care există ca act un certificat de moştenitor, sentinţă civilă sau hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă emise după 16 aprilie 2009 la  taxa de mai sus se va adăuga  0.15%*valoare masei succesorale ( bunului dobandit ) pentru persoane fizice sau 0.5%*valoare din contract pentru persoane  juridice.

Inapoi

bloc_teren